Els canals de participació funcionen a través de la interacció entre la ciutadania i les seues organitzacions i regidors i consellers de la ciutat.

Els canals de participació ciutadana es posen en marxa i funcionen a través de la interacció continuada entre els diferents actors que intervenen en la vida política i social de la ciutat: d'una banda, la ciutadania i les seues organitzacions, per un altre, els regidors i les regidores i els consellers i les conselleres de la ciutat.

De la mateixa manera que els regidors i les regidores, els consellers i les conselleres del Govern i l'oposició disposen de canals de debat, de seguiment i de control de l'acció de govern, és imprescindible generar espais on la ciutadania puga promoure, debatre, decidir i coproduir les polítiques municipals.

La participació, doncs, es pot concretar en diferents accions:

Promoure, a través de iniciatives ciutadanes, processos participatius, òrgans i consultes.
Debatre, en els òrgans i espais de participació i diàleg amb l'Ajuntament, qüestions i actuacions que la ciutadania puga posar en qüestió.
Incidir sobre actuacions municipals per a col·laborar en el seu desenvolupament i realització.
Coproduir les politiques públiques de la ciutat i les actuacions que d'aquesta es deriven, elaborant la definició de la diagnosis i participant en la seua execució, evaluació i seguiment.

Imagen;