Què és la participació ciutadana?

La participació ciutadana s'entén com la intervenció i aportació dels ciutadans i ciutadanes en l'esfera pública en funció d'interessos socials i comunitaris. La participació ciutadana consisteix en la col·laboració activa dels ciutadans i les ciutadanes, representats de manera individual o per mitjà d'associacions en els processos de presa de decisions públiques que tenen repercussió en les seues vides i en les vides dels seus conciutadans.

L'objectiu de la participació ciutadana és donar veu a les opinions, suggeriments, aportacions constructives dels ciutadans en les decisions i mesures que pren el consistori i, d'aquesta manera, aconseguir implicar-se de manera activa en les gestions que afecten el dia a dia del municipi.

+ INFO

Què són els pressupostos participatius?

Els pressupostos participatius són una forma de participació i d'implicació de la ciutadana en la gestió pública de municipi. Són els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui elegeixen mitjançant votació pública entre una de sèrie de propostes d'inversió i serveis oferides pel consistori.

La Regidoria de Participació Ciutadana obri el dia 15 de març la primera fase de presentació de propostes per part dels ciutadans per a l'elaboració dels pressupostos participatius de 2022, valorats en 160.000 euros. S'executaran les propostes més votades de cada categoria. Les propostes estan dividides en 4 categories. A cadascuna se li ha dotat amb 40.000 euros. Les categories són les següents:

Imagen;


Projecte d'inversió en sostenibilitat i medi ambient.

Com a creació de punts verds, idees per a tindre una ciutat més neta i saludable...

Imagen;


Projecte d'inversió en accessibilitat.

Com a creació o millora de carrils bici, idees per
a millorar la situació de les persones amb necessitats específiques...

Imagen;


Projecte per a incentivar activitats socioculturals i juvenils.

Com a cursos i tallers de formació i d'oci per a adults i joves, campanyes de conscienciació, jornades i conferències d'índole acadèmic i professional, actuacions i esdeveniments culturals...

Imagen;


Projecte de millora del mobiliari urbà i espais públics.

Com a millora de carrers, places, parcs i zones verdes o creació d'horts urbans i d'àrees d'esbarjo per a gossos, instal·lació de bancs, fonts i papereres, millora o instal·lació de l'enllumenat...

Contacte

Perquè tens dret a estar informat. Posa't en contacte amb nosaltres per a rebre la informació que desitges o aportar les teues idees i suggeriments. Responsables de l'ajuntament et contestaran com més prompte millor.